Äntligen

Det finns ett namn på skiten. Dessvärre verkar jag inte vara ensam om det.

PAS - "Parental Alienation Syndrome" (Sv.: föräldraförfrämligande), är kanske det vidrigaste och mest avskyvärda handling som föräldern som barnet bor med kan använda. Tyvärr är det nog vanligare än vad vi vill tro.

Boföräldern verkar aktivt för att påverka barnets vilja att ta avstånd från den andra föräldern. - Målet är enkelt: Att radera den andra från kartan!

PAS anses vara vanligt förekommande vid konfliktfyllda separationer och under vårdnadstvister. Störst effekt får detta när barnets ord väger tungt som när socialtjänsten gör en "bo- och vårdnadsutredning" men också i den dagliga opinionsbildningen bland gemensamma vänner och bekanta.

Nedbrytningsprocessen mot barnet görs under en längre period och underlättas av att barnet vid tidpunkten i regel står i stark beroendeställning till boföräldern. - Vem vågar sätta emot sin förälder?

Desto yngre barnet är, desto enklare är de att bli manipulerad av boföräldern. Bandet och relationer med dina barn innan separationen är viktiga. Men ännu viktigare blir det efter, (även om barnet inte bor stadigvarande med dig). 
Här kommer din historik med barnen vara avgörande huruvida PAS-processen blir svår samt påverka hur lång tid det kommer att ta för att nå önskad effekt. - Tid som du behöver för att både upptäcka och hinna vidta åtgärder.

Kunskapen om detta beteende och dess förödande konsekvens är förlegad hos både socialkontor och domstolar såboföräldern har mycket att vinna om denna lyckas.

Belöningen blir att boföräldern i regel får enskild vårdnad, och till motsats av vad som egentligen behövs, minskat umgänge för den andra förälden med sitt barn. (Det brukar vara oss pappor som blir drabbade...)

PAS - "Parental Alienation Syndrome" (Sv.: föräldraförfrämligande), är kanske det vidrigaste och mest avskyvärda handling som föräldern som barnet bor med kan använda. Tyvärr är det nog vanligare än vad vi vill tro.

Boföräldern verkar aktivt för att påverka barnets vilja att ta avstånd från den andra föräldern. - Målet är enkelt: Att radera den andra från kartan!

PAS anses vara vanligt förekommande vid konfliktfyllda separationer och under vårdnadstvister. Störst effekt får detta när barnets ord väger tungt som när socialtjänsten gör en "bo- och vårdnadsutredning" men också i den dagliga opinionsbildningen bland gemensamma vänner och bekanta.

Nedbrytningsprocessen mot barnet görs under en längre period och underlättas av att barnet vid tidpunkten i regel står i stark beroendeställning till boföräldern. - Vem vågar sätta emot sin förälder?

Desto yngre barnet är, desto enklare är de att bli manipulerad av boföräldern. Bandet och relationer med dina barn innan separationen är viktiga. Men ännu viktigare blir det efter, (även om barnet inte bor stadigvarande med dig). 
Här kommer din historik med barnen vara avgörande huruvida PAS-processen blir svår samt påverka hur lång tid det kommer att ta för att nå önskad effekt. - Tid som du behöver för att både upptäcka och hinna vidta åtgärder.

Kunskapen om detta beteende och dess förödande konsekvens är förlegad hos både socialkontor och domstolar såboföräldern har mycket att vinna om denna lyckas.

Belöningen blir att boföräldern i regel får enskild vårdnad, och till motsats av vad som egentligen behövs, minskat umgänge för den andra förälden med sitt barn.

PAS är psykisk misshandel av barn och det är också i strid med lagen (FB 6 kap 15§) där boföräldern oftast bär ansvaret!

där boföräldern oftast bär ansvaret!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Spela kula av Sten Selander

Utsättningssymtom ??