Det trodde ni inte om mig va ?

Den som lider av emotionellt instabil personlighetsstörning, eller borderline personlighetsstörning, känner sig ofta deprimerad, olycklig och har ångest.
Man kan ha svårt att hantera relationer till andra.
En del får kraftiga vredesutbrott.
Känslorna kan gå mot leda och tomhet eller skräckartat stegras mot katastrof och övergivenhet.

Diagnosen emotionellt instabil personlighetsstörning eller borderline personlighetsstörning är ett försök att beskriva ett beteendemönster. Det handlar om mönster av påtaglig impulsivitet och självdestruktivitet, instabilitet i sättet att förhålla sig till framför allt närstående, osäkerhet kring identitet och värderingar, kraftiga pendlingar mellan olika känslolägen och ofta mycket starka känsloupplevelser.
Både arv och miljö påverkar risken att utveckla de mönster som beskrivs i diagnosen emotionellt instabil personlighetsstörning eller borderline personlighetsstörning. En inneboende ängslighet, impulsivitet eller känslomässig osäkerhet kan göra en person sårbar för negativa faktorer i omgivningen. Om man dessutom växer upp i en otrygg eller hotfull miljö, eller i en miljö där de närstående inte förstår, bekräftar eller kan handskas med starka känslouttryck, kan det leda till att man utvecklar de beteendemönster som beskrivs i diagnosen. 
Patienter med borderline personlighetsstörning är oftast impulsiva och känslomässigt instabila. Självbilden är ofta instabil, de ser sig själva som värdelösa, omöjliga att älska och saknar mycket ofta framtidstro. Det är därför det också vanligt att en person med denna sortens störning gör allt för att vara till lags, passa in genom att tex. Köpa kläder som man egentligen inte själv tycker om bara för att passa in i en viss mall i olika situationer.
En borderline-person anklagar ofta sig själv och får skuldkänslor för allting som händer, även det är händelser som de själva inte kunnat vara med att påverka

Beteendemönster vid emotionellt instabil personlighetsstörning

  • Du har svårt att hantera separationer och kan göra stora ansträngningar för att undvika sådana. I nära personliga förhållanden kan du bli krävande och lätt hamna i beroende. Du är rädd för att bli övergiven. 
  • Din känsla för vem du är och vilka värderingar, mål och planer du har kan svänga kraftigt.
  • Dina känslor kan svänga kraftigt och snabbt. Du kan reagera med väldigt starka känslor på det som händer dig. Känslorna kan gå mot leda och tomhet, nedstämdhet och ångest eller skräckartat stegras mot katastrof och övergivenhet. Du har en tendens att agera utifrån dina känslor.
  • Du känner kronisk tomhetskänsla.
  • Du kan ha svårt att tygla känslor av ilska och kan ha problem med att du uttrycker dig aggressivt.
  • Du kan ha overklighetskänslor, utanför kroppen-upplevelser och/eller minnesluckor som inte är alkoholrelaterade. Om du upplever psykotiska episoder är de oftast korta och präglas av förföljelsetankar.

    Tack kära mamma och pappa. Tack så jätte mycket för dessa fantastiska gåvor jag har fått av er.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Spela kula av Sten Selander

Utsättningssymtom ??